Блог
Архив за Май 2011

Нова технология задържа робот на всяка повърхност

Използва се въздушен поток със свръхзвукова скорост. Свръхзвуков въздушен поток може да задържи робот на всяка повърхност. Успешен експеримент с технологията е проведен от изследователи в Кентърберийския университет, Нова Зеландия. По принцип, роботите могат да се придвижват по стени и дори по тавани. Повечето от тях имат конструкция, която подражава живи същества с техните лапи и нокти. Решенията от този тип обаче не са универсални, тъй като не позволяват на робота да се задържи на всяка повърхност.

Прочети повече

Софтуер за iPhone разпознава растения

Достатъчно е да снимате лист и програмата ще ви разкаже всичко. Все повече хора по целия свят разполагат със смартфони iPhone. Същевременно главоломно нараства броят на приложенията за епълското устройство. Leafsnap е една от новите програми с прелюбопитни възможности, за която съобщава GreenTech.bg.

Прочети повече

RFID решения подобряват ефективността на бизнеса

България участва в пилотен европейски проект за реализация на технологията в МСП сегмента. Няколко европейски държави реализират пилотен проект за въвеждане на RFID технология в малки и средни предприятия (МСП). В проекта са ангажирани 20 организации и фирми от 7 европейски държави - Белгия, България, Великобритания, Гърция, Дания, Италия и Испания, а общият му бюджет е 2 200 000 евро, 50% от които са съфинансирани от ЕС, стана ясно на семинар, организиран от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

Прочети повече

Иновации извeждат компаниите от кризата

В последните години се наблюдава истински бум в разработката но нови продукти, според доклад на "Ърнст енд Янг". Въпреки икономическата криза, в последните три години около 87% от корпорациите са разширили продуктовото си портфолио, твърди доклад на "Ърнст енд Янг". Основен инструмент в конкурентната борба са иновациите, сочи анализът „Конкуренция за лидерство”.

Прочети повече

Безплатен имейл софтуер показва какво ни разсейва

Приложението анализира данните от Microsoft Outlook. Безплатен софтуер на Xerox анализира кореспонденцията по имейла и Outlook календара, като идентифицира всички разсейващи и отвличащи вниманието от същинския бизнес неща. Приложението се базира на Windows и анализира с високо ниво на сигурност данните от Microsoft Outlook пощата. Чрез интерактивна визуализация, Business of Your Brain описва дейностите, събитията и думите, които пълнят пощенската кутия, като селектира данните по дни, седмици и месеци.

Прочети повече

Тагове

настроение, ЂmЂ`ЃЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, ЂmЂ`Ѓ1ЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, srmsr`srs’_s’srnsresrmsrhsre, Ð½Ð°Ñ Ñ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ðµ, наÑтроение, ЂmЂ`Ѓ ЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, ЂmЂ`Ѓ1ЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, ЂmЂ`ЃЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, srmsr`srs’_s’srnsresrmsrhsre, Sample tag 2, ЂmЂ`Ѓ ЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, ��m��`��1������n��e��m��h��e, настроение, ýðÑÂтрþõýøõ, ��m��`�� ������n��e��m��h��e, на������������оение, нас����оение, srmsr`srsâ��_sâ��srnsresrmsrhsre, ��m��`�� ������n��e��m��h��e, Ð�mÐ�`Ð�1Ð�Ð�Ð�nÐ�eÐ�mÐ�hÐ�e, ��½��°�������â�š���â��¬��¾��µ��½��¸��µ, на� �����оение, Ð��mÐ��`Ð� Ð�Ð�Ð��nÐ��eÐ��mÐ��hÐ��e, ��m��`��1������n��e��m��h��e, �� â��m�� â��`�� ��ďż˝�� ��ďż˝�� ��ďż˝�� â��n�� â��e�� â��m�� â��h�� â��e, �� ��˝�� ��°��ďż˝��ďż˝â����ďż˝âďż˝¬�� ��ľ�� ��µ�� ��˝�� ��¸�� ��µ, на�� ����������оение, srmsr`srsâ�����¢_sâ�����¢srnsresrmsrhsre, Ð���mÐ���`Ð��1Ð��Ð��Ð���nÐ���eÐ���mÐ���hÐ���e, �� ��˝�� ��°����������â���š�����â���¬�� ��ľ�� ��µ�� ��˝�� ��¸�� ��µ, Ð��mÐ��`Ð�Ð�Ð�Ð��nÐ��eÐ��mÐ��hÐ��e, srmsr`srs��¢ï¿½ï¿½_s��¢ï¿½ï¿½srnsresrmsrhsre, �� â���šm�� â���š`�� ����� �� ������� ������� â���šn�� â���še�� â���šm�� â���šh�� â���še, Đ���mĐ���`Đ��Đ��Đ��Đ���nĐ���eĐ���mĐ���hĐ���e, Ð���mÐ���`Ð�� Ð��Ð��Ð���nÐ���eÐ���mÐ���hÐ���e, �� â���šm�� â���š`�� �����1�� ������� ������� â���šn�� â���še�� â���šm�� â���šh�� â���še, на������������оение, ����½����°������������â���š�����â���¬����¾����µ����½����¸����µ, srmsr`srs����âďż˝¬âďż˝��_s����âďż˝¬âďż˝��srnsresrmsrhsre, �� ��½�� ��°����������â���š�����â���¬�� ��¾�� ��µ�� ��½�� ��¸�� ��µ, �� ��½�� ��°ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½�� ��¾�� ��µ�� ��½�� ��¸�� ��µ, ��â���šm��â���š`������� ����������������â���šn��â���še��â���šm��â���šh��â���še, ����˝����°��ďż˝��ďż˝â����ďż˝âďż˝¬����ľ����µ����˝����¸����µ, ��â��m��â��`����ďż˝ ����ďż˝����ďż˝��â��n��â��e��â��m��â��h��â��e, ��â���šm��â���š`�������1����������������â���šn��â���še��â���šm��â���šh��â���še, нас����оение, ��m��`��������n��e��m��h��e, �� â��m�� â��`�� ��ďż˝ �� ��ďż˝�� ��ďż˝�� â��n�� â��e�� â��m�� â��h�� â��e, на������������оение