Блог
Място за отмора, полезни новини и още нещо ...

10 прогнози за ИТ пазара в България

10 прогнози за ИТ пазара в България

След три години на спад клиентите вече са изключително предпазливи по отношение на ИТ инвестициите, твърди IDC. 10 прогнози за развитието на българския ИТ пазар през 2012 година разпространи анализаторската компания IDC.  Те обобщават тенденциите и събитията, които най-силно ще повлияят на ИТ бизнеса през идната година. "2012 година ще има ключово значение за бъдещето на ИТ пазара в България”, заяви Евелин Стоев, старши анализатор в IDC България. „ИТ фирмите у нас вече са изнервени от продължаващата несигурност, но е ясно, че съвземането на бизнеса зависи от цялостното възстановяване на икономиката. Освен това България изостава в налагането на ИТ на всички нива, но пък има ангажимент на правителството за въвеждане на електронно управление, който, ако случайно бъде изпълнен, може да се окаже силен стимул за развитието на целия ИТ пазар”, допълни Стоев. 

Ето и десетте прогнози на анализаторската компания за 2012 година:

1. Несигурното състояние на ИТ пазара в България ще продължи и през 2012 година. След три поредни години на спад в продажбите всички клиенти са изключително предпазливи по отношение на ИТ инвестициите. В България в масовия случай те се считат за оперативни разходи, т.е., начело са в списъка за съкращаване и последни при възстановяване. Не всички сектори от ИТ пазара обаче ще са еднакво засегнати от кризата.

2. Търговията с мобилни телефони ще продължи да расте с двуцифрен темп, а смартфоните ще заемат почти половината от продажбите. Въпреки че този пазар е наситен, бързото развитие на технологиите, комбинирано с масирана реклама има за резултат стабилно търсене; оказа се, че българинът е по-склонен да пести от компютри, отколкото от мобилен телефон. Търсенето ще продължи да се измества към по-скъпи модели и смартфони.

3. Интересът към таблетите ще нараства, но те няма да окажат сериозно негативно влияние на продажбите на преносими компютри. Успехът на тези устройства на запад е очевиден, но за България те са все още скъпи. Водещите производители на този етап не бързат да свалят цените, но с появата на нови марки и модели, цените ще паднат, а търсенето ще нараства. През 2012 година обаче те ще са все още нишов продукт.

4. Пикът в продажбите на мининоутбуци отмина; търсенето ще е стабилно, но без да нараства. Не само в България, но и в целия свят търсенето на мининоутбуци се свива и се измества към нишови сегменти, основно това са подрастващите и въобще началното и средно образование. В САЩ и Западна Европа те се заменят с таблети, но в България интересът се връща към традиционните лаптопи.

5. Делът на ритейла в продажбите на дребно ще нараства. И сега е невъзможно за даден производител да се задържи сред лидерите в своя сегмент, без да разчита на поне две големи вериги магазини за черна/бяла техника, но конкуренцията ще нараства, т.е., ритейлърите ще могат да изстискват още по-ниски цени.

6. Услугите, свързани с управлението на печата, ще имат ключово значение за продажбите на печатни устройства от среден и висок клас. Пред последните две години отношението към тях се промени значително и вече всички водещи доставчици в България попълниха портфолиото си със съответните услуги. “Съкращаване на разходите за печат” са вълшебните думи, които биха съблазнили и най-консервативните клиенти.

7. Не очаквайте големи сделки за бизнес софтуер. Големите клиенти в България са малко и пазарът там е наситен. Вендорите и техните партньори насочват усилията си към малките и средни предприятия, където по-слабото проникване създава потенциал за бъдещи внедрявания - повече на брой, с по-малък времеви обхват за имплементация, но и с по-малки размери като суми.

8. Аутсорсингът на бизнес процеси сред малките и средни предприятия ще се ускори значително. Продължителната криза не остави много алтернативи и е факт, че все повече малки и средни предприятия виждат в аутсорсинга добро решение за оцеляване и развиване на бизнеса си.

9. Броят на големи клиенти на клауд услуги ще нарасне, но проникването на клауд услугите ще е доста под критичната маса. Ще се появят дори големи клиенти и на местни клауд услуги. И сега местните производители на софтуер наблягат на разработването на мобилни решения, с възможност за използване "при поискване" и по всяко време.

10. ИТ инвестициите в публичния сектор ще си останат несигурни и ще зависят от възможностите за еврофинансиране. Държавният сектор е бил и ще си остане един от най-големите ИТ клиенти. Примерите от други страни в региона показват, че целенасоченото въвеждане на ИТ в чисто психологически план дава сигурност на целия бранш. Хаотичните ИТ инвестиции обаче имат по-скоро обратен ефект. 

TechNews -

Пишете ни

Тагове

настроение, ЂmЂ`ЃЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, ЂmЂ`Ѓ1ЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, Ð½Ð°Ñ Ñ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ðµ, наÑтроение, ЂmЂ`Ѓ ЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, srmsr`srs’_s’srnsresrmsrhsre, ЂmЂ`Ѓ1ЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, srmsr`srs’_s’srnsresrmsrhsre, ЂmЂ`ЃЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, ЂmЂ`Ѓ ЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, Sample tag 2, настроение, ��m��`��1������n��e��m��h��e, ýðÑÂтрþõýøõ, ��m��`�� ������n��e��m��h��e, на������������оение, нас����оение, ��m��`�� ������n��e��m��h��e, srmsr`srsâ��_sâ��srnsresrmsrhsre, Ð�mÐ�`Ð�1Ð�Ð�Ð�nÐ�eÐ�mÐ�hÐ�e, ��½��°�������â�š���â��¬��¾��µ��½��¸��µ, на� �����оение, Ð��mÐ��`Ð� Ð�Ð�Ð��nÐ��eÐ��mÐ��hÐ��e, �� â��m�� â��`�� ��ďż˝�� ��ďż˝�� ��ďż˝�� â��n�� â��e�� â��m�� â��h�� â��e, ��m��`��1������n��e��m��h��e, на�� ����������оение, �� ��˝�� ��°��ďż˝��ďż˝â����ďż˝âďż˝¬�� ��ľ�� ��µ�� ��˝�� ��¸�� ��µ, srmsr`srsâ�����¢_sâ�����¢srnsresrmsrhsre, Ð���mÐ���`Ð��1Ð��Ð��Ð���nÐ���eÐ���mÐ���hÐ���e, �� ��˝�� ��°����������â���š�����â���¬�� ��ľ�� ��µ�� ��˝�� ��¸�� ��µ, Ð��mÐ��`Ð�Ð�Ð�Ð��nÐ��eÐ��mÐ��hÐ��e, srmsr`srs��¢ï¿½ï¿½_s��¢ï¿½ï¿½srnsresrmsrhsre, �� â���šm�� â���š`�� ����� �� ������� ������� â���šn�� â���še�� â���šm�� â���šh�� â���še, Đ���mĐ���`Đ��Đ��Đ��Đ���nĐ���eĐ���mĐ���hĐ���e, Ð���mÐ���`Ð�� Ð��Ð��Ð���nÐ���eÐ���mÐ���hÐ���e, �� â���šm�� â���š`�� �����1�� ������� ������� â���šn�� â���še�� â���šm�� â���šh�� â���še, на������������оение, ����½����°������������â���š�����â���¬����¾����µ����½����¸����µ, srmsr`srs����âďż˝¬âďż˝��_s����âďż˝¬âďż˝��srnsresrmsrhsre, �� ��½�� ��°ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½�� ��¾�� ��µ�� ��½�� ��¸�� ��µ, �� ��½�� ��°����������â���š�����â���¬�� ��¾�� ��µ�� ��½�� ��¸�� ��µ, ��â���šm��â���š`������� ����������������â���šn��â���še��â���šm��â���šh��â���še, ����˝����°��ďż˝��ďż˝â����ďż˝âďż˝¬����ľ����µ����˝����¸����µ, ��â��m��â��`����ďż˝ ����ďż˝����ďż˝��â��n��â��e��â��m��â��h��â��e, ��â���šm��â���š`�������1����������������â���šn��â���še��â���šm��â���šh��â���še, нас����оение, ��m��`��������n��e��m��h��e, �� â��m�� â��`�� ��ďż˝ �� ��ďż˝�� ��ďż˝�� â��n�� â��e�� â��m�� â��h�� â��e, на������������оение