Блог
Място за отмора, полезни новини и още нещо ...

Течна батерия съхранява слънчева енергия

Течна батерия съхранява слънчева енергия

 

Методът има потенциал да направи енергията от слънцето удобна за съхранение и транспортиране

На пръв поглед изглежда, че за да черпиш енергия от слънцето е достатъчно да си монтираш соларни панели и всичко ще бъде наред. Това, разбира се, не е точно така, защото технологиите, предназначени да събират слънчевата енергия – например, фотоволтаиците, които улавят фотоните, и слънчевите топлинни колектори, които акумулират топлина – не са проектирани да съхраняват тази енергия. Който иска да използва такава енергия, неизбежно трябва да помисли за система от акумулатори или за съхраняването й в друга форма, пише GreenTech.bg
Ситуацията обаче не е неспасяема, твърди Джефри Гросман от Масачузетския технологичен институт. Той и колегите му са направили някои първоначални изследвания, които може да доведат до въвеждане на изцяло нов метод за улавяне и съхранение на слънчева светлина. А той има потенциал да направи събираната енергия от слънцето удобна за съхранение и транспортиране – за неопределен период от време. Изследването се основава на молекулата фувален дирутений, която се извлича от елемент, подобен на платината, известен като рутений. Гросман и екипът му установили, че когато една молекула фувален дирутений поглъща енергия от слънцето, тя променя формата си, образувайки нова, полу-стабилна формация. Добавянето на катализатор към сместа отключва възвръщането на първоначалната форма на молекулата. Това е много интересно от гледна точка на слънчевата енергия, защото молекулата може да поеме слънчева енергия и да остане в полу-стабилна формация за неопределено време, а след това катализатор да отключи връщането й към първоначалния вид. Когато това последното се случи, се освобождава енергия, която може да се използва – за отопление на дома или за захранване на уреди. Гросман смята, че такава молекула може да работи в течна форма за преобразуване и съхранение на слънчева енергия. “Вероятно има много начини това да заработи на системно ниво”, пише той в електронно писмо до Discovery News, която разгласи иновацията. Една възможна схема, според Гросман, може да включва “горивото”, поставено на слънце в дълбоки басейни, така че през целия ден да събира слънчева светлина. “Веднъж заредено, то може да се изпомпва и доставя (чрез тръби, или по друг начин) до точката на употреба – това може да бъде близо или далеч”, казва той. “Гориво”, изработено от фувален дирутений, “може да се загрее до 200 градуса по Целзий – достатъчно за отопление на дома или за стартиране на генератор за производство на електроенергия”, казва експертът от MIT.

Единственият проблем, и то голям, е, че дирутениевата молекула е скъпа и поради това да се използва като акумулаторна батерия ще е доста “луксозно” удоволствие. Но Гросман и екипът му се надяват да разбeрат основния механизъм на промените й и да успеят да намерят по-евтина алтернатива.

TechNews -

Пишете ни

Тагове

настроение, ЂmЂ`ЃЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, ЂmЂ`Ѓ1ЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, Ð½Ð°Ñ Ñ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ðµ, наÑтроение, ЂmЂ`Ѓ ЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, srmsr`srs’_s’srnsresrmsrhsre, ЂmЂ`Ѓ1ЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, srmsr`srs’_s’srnsresrmsrhsre, ЂmЂ`ЃЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, ЂmЂ`Ѓ ЃЃЂnЂeЂmЂhЂe, Sample tag 2, настроение, ��m��`��1������n��e��m��h��e, ýðÑÂтрþõýøõ, ��m��`�� ������n��e��m��h��e, на������������оение, нас����оение, ��m��`�� ������n��e��m��h��e, srmsr`srsâ��_sâ��srnsresrmsrhsre, Ð�mÐ�`Ð�1Ð�Ð�Ð�nÐ�eÐ�mÐ�hÐ�e, ��½��°�������â�š���â��¬��¾��µ��½��¸��µ, на� �����оение, Ð��mÐ��`Ð� Ð�Ð�Ð��nÐ��eÐ��mÐ��hÐ��e, �� â��m�� â��`�� ��ďż˝�� ��ďż˝�� ��ďż˝�� â��n�� â��e�� â��m�� â��h�� â��e, ��m��`��1������n��e��m��h��e, на�� ����������оение, �� ��˝�� ��°��ďż˝��ďż˝â����ďż˝âďż˝¬�� ��ľ�� ��µ�� ��˝�� ��¸�� ��µ, srmsr`srsâ�����¢_sâ�����¢srnsresrmsrhsre, Ð���mÐ���`Ð��1Ð��Ð��Ð���nÐ���eÐ���mÐ���hÐ���e, �� ��˝�� ��°����������â���š�����â���¬�� ��ľ�� ��µ�� ��˝�� ��¸�� ��µ, Ð��mÐ��`Ð�Ð�Ð�Ð��nÐ��eÐ��mÐ��hÐ��e, srmsr`srs��¢ï¿½ï¿½_s��¢ï¿½ï¿½srnsresrmsrhsre, �� â���šm�� â���š`�� ����� �� ������� ������� â���šn�� â���še�� â���šm�� â���šh�� â���še, Đ���mĐ���`Đ��Đ��Đ��Đ���nĐ���eĐ���mĐ���hĐ���e, Ð���mÐ���`Ð�� Ð��Ð��Ð���nÐ���eÐ���mÐ���hÐ���e, �� â���šm�� â���š`�� �����1�� ������� ������� â���šn�� â���še�� â���šm�� â���šh�� â���še, на������������оение, ����½����°������������â���š�����â���¬����¾����µ����½����¸����µ, srmsr`srs����âďż˝¬âďż˝��_s����âďż˝¬âďż˝��srnsresrmsrhsre, �� ��½�� ��°ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½�� ��¾�� ��µ�� ��½�� ��¸�� ��µ, �� ��½�� ��°����������â���š�����â���¬�� ��¾�� ��µ�� ��½�� ��¸�� ��µ, ��â���šm��â���š`������� ����������������â���šn��â���še��â���šm��â���šh��â���še, ����˝����°��ďż˝��ďż˝â����ďż˝âďż˝¬����ľ����µ����˝����¸����µ, ��â��m��â��`����ďż˝ ����ďż˝����ďż˝��â��n��â��e��â��m��â��h��â��e, ��â���šm��â���š`�������1����������������â���šn��â���še��â���šm��â���šh��â���še, нас����оение, ��m��`��������n��e��m��h��e, �� â��m�� â��`�� ��ďż˝ �� ��ďż˝�� ��ďż˝�� â��n�� â��e�� â��m�� â��h�� â��e, на������������оение